Les cavitats litorals de sa Punta – Portocolom – (Felanitx, Mallorca), 2º part. Descripció, topografia i aspectes geormorfològics

Santandreu, G., Enseñat, J.J., Gaviño, B., Bover, P. 2021. Les cavitats litorals de sa Punta – Portocolom – (Felanitx, Mallorca), 2º part. Descripció, topografia i aspectes geormorfològics. Papers de la Societat Espeleològica Balear, 4: 89-101.